HYCKLINGE JUF

Det naturliga valet av fest & samlingslokal!

Hycklinge JUF är en ideell organisation som anordnar evenemang för att hålla bygden levande.

Följ oss på facebook!

 

Historia

Hycklinge JUF är en ideell organisation som anordnar evenemang för att hålla bygden levande.

När Sveriges jordbrukares ungdomsförbund bildades 1918
-startade en stor rörelse även på det lokala planet. Som femte lokalavdelning i landet bildades i augusti samma år Hycklinge JUF under medverkan av en av förbundets stiftare, agronom P Willmers. Vid avdelningens första årsmöte den 12 januari 1919 valdes till styrelse Ellen Strömsten Nilsson, Olga Söderberg Mathson, W Samuelsson, Axel Jakobsson och Georg Gustafsson. Vid denna tidpunkt uppgick medlemsantalet till 28. Idag är medlemsantalet omkring 140.

Den 2 december 1923 invigdes
-den egna lokalen Höganlid med en större festlighet. Större delen av arbetet hade utförts ideellt. Något kommunalt anslag erhölls ej, men däremot fick man av intresserade en hel del virke gratis.

Den 8 april 1932 bildades JUF:s Idrottssektion.
Redan 12 juni samma år beslöt medlemmarna vid ett möte på den hyrda fotbollsplanen Bredal att bilda en fristående förening med namnet Hycklinge IF. Dess första styrelse bestod av Julius Olefors, ordf, Nils S. Carlsson, kassör, Robert Andersson, sekr, Karl-Erik Johansson och Nils Karlsson.

 

Hyra


Vill du boka Höganlid för fest eller andra evenemang? Kontakta oss!

Christina Kallström
Tel. 070 534 61 29
E-post. christina.kallstrom@kindaydresparbank.se

Jan-Erik Johnsson
Tel. 070 353 73 61
E-post. janne@handelseriket.se


 

Bilder

 

Kontakta oss

Adress

Hycklingevägen 33, 59042 Horn

Telefonnummer

0705-34 61 29 • 070 35 37 361
 

Hycklinge JUF

Hemsida av Webbolo