Medlemsinfo

Medlemsblad från Hycklinge JUF samt

Kallelse till årsmöte 11 mars kl. 17.00 - 2018


Hycklinge JUF:s 98:e verksamhetsår är till ända. Föreningen har idag 159 medlemmar.

Styrelsen har under året sammanträtt vid 10 tillfällen utöver årsmötet. Förutom de ständigt återkommande evenemangen har bygdegården haft många besökare som bokat lokalen för privata tillställningar. Uppskattningsvis har föreningen haft 7 - 8.000 nöjda besökare som njutit av den fina miljön.

Vi hälsar gamla som nya medlemmar välkomna till Höganlid och ett nytt verksamhetsår för att uppleva och njuta av gemenskapen i en trevlig bygdegårdsmiljö.


Medlemsavgift 100:- / person / år.

Medlemsavgiften kan betalas till Bankgiro: 5953-1830 (glöm inte meddela namn)

eller direkt till kassören. Vi behöver din mail-adress. Maila till sonia@handelseriket.se

Vid frågor angående våra arrangemang ring 070-534 61 29 el. 070 35 37 361


Styrelsen vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till att Hycklinge och Höganlid är ett så populärt besöksmål för alla generationer. Utan alla ideella arbetsinsatser (c: a 3000 timmar/år) skulle inte omfattningen av vår nuvarande verksamhet vara möjlig att genomföra.

 


 

Hemsida av Webbolo