Styrelsen

Ordförande
Jan-Erik Johnsson
Tel. 070 353 73 61
E-post. janne@handelseriket.se

Vice ordförande
Per-Anders Lindh
Tel. 070 656 46 15

Kassör
Christina Kallström
Tel. 070 534 61 29
E-post. christina.kallstrom@kindaydresparbank.se

Sekreterare
Jenny Johansson
Tel. 070 849 86 27

Ledamöter
Göran Nilsson, Carina Andersson, Arne Roos, Björn Zander

Suppleanter
Ove Johansson, Kristina Westin, Birgitta Rödin

 


 

Hemsida av Webbolo